Úvodní stránka/Školská rada
Úvodní stránka/Školská rada

Školská rada

Zápisy

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy a jejím hlavním účelem je možnost podílet se na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, ze kterých je pořizován zápis.

40. jednání

39. jednání

38. jednání

37. jednání

36. jednání

35. jednání

33. jednání

31. jednání

30. jednání

29. jednání

28. jednání

27. jednání

26. jednání

25. jednání

24. jednání

23. jednání

22. jednání

21. jednání

20. jednání

19. jednání

18. jednání

17. jednání

16. jednání

15. jednání

14. jednání

13. jednání

12. jednání

11. jednání

10. jednání

9. jednání

8. jednání

7. jednání

6. jednání

5. jednání

4. jednání

3. jednání

2. jednání

Jednací řád a dotazy k radě

Zasedání a činnost školské rady při ZŠ Sever se řídí jednacím řádem (poslední aktualizace v roce 2014). Připomínky, dotazy, náměty můžete zasílat elektronicky na rada.skoly@zssever.cz.

Jednací řád školské rady při ZŠ Sever