Úvodní stránka/3D VIZUALIZACE
Úvodní stránka/3D VIZUALIZACE

3D VIZUALIZACE

Výběr učeben

Po kliknutí se nejprve načte celkový pohled a pak „přiletíte“ do dané učebny. Z učebny můžete vyjít a dál se volně pohybovat po škole.

učebna 1. stupeň, učebna 2. stupeň, družina, výtvarná výchova, fyzika, hudební výchova, přírodopis, chemie, zeměpis, anglický jazyk (sluchátka), informatika, dílny, kuchyňka, tělocvična velká, tělocvična malá, školní jídelna.

Celková 3D VIZUALIZACE – 2023