Úvodní stránka/Dokumenty ke stažení
Úvodní stránka/Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Plná moc

Převzetí zápisového listu

Uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Krátkodobá omluva (prosíme přednostně využijte žákovskou knížku)

Dlouhodobá omluva (do 5 dnů – třídní učitel, nad 5 dnů – ředitel školy)

Změna odchodu ze školní družiny

Žádost o předání dítěte z plaveckého výcviku zástupci rodičů

Přestup na ZŠ Sever

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy

Přihláška na ZŠ Sever

Škola v přírodě

Přihláška dítěte na školu v přírodě

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě

Prohlášení zákonných zástupců – ŠvP (bezinfekčnost)

Lyžařský kurz

Přihláška dítěte na lyžařský kurz

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na lyžařském kurzu

Prohlášení zákonných zástupců – lyžařský kurz (bezinfekčnost)