Plavání

Plavecká škola zaměřená na zdravotní a kondiční plavání

Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku Plavecké školy. Vaše dítě může rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti. Děti budou navštěvovat výuku plavání v průběhu celého školního roku. Metodický plán výuky je zaměřen především na utužení zdraví Vašeho dítěte.

Věk zaujímá ve výuce plavání důležité místo. Ten, kdo od mládí pravidelně dochází na plavání, získává snáze řadu pohybových zkušeností ve vodním prostředí. Čím dříve se naučí dítě plavat, tím lépe. Plavání podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla včetně svalových skupin, které jsou v běžném životě zanedbávány.

Velmi výrazně ovlivňuje i činnost vnitřních orgánů. V souvislosti se zatížením velkých svalových skupin se rychle zvyšuje látková přeměna. Rostou nároky na dodávku kyslíku a na odstraňování oxidu uhličitého, na přísun energeticky bohatých látek do svalů. Zvláště významně je zatěžován dýchací a oběhový systém.

Plavecký sport má významný vliv na rozvoj volních vlastností člověka mezi něž patří vytrvalost, cílevědomost, zvyšuje sebevědomí a učí přemáhat pocit únavy. Metodický výukový plán zaměřený na zdravotní a kondiční plavání  otužování, pocit vody, hry, rytmické dýchání  rehabilitace ve vodním prostředí, nadlehčení kloubního aparátu při pohybu, posilování svalových partií  seznámení se správně vykonávanými plaveckými pohyby, nácvik plaveckých způsobů prsa, znak, kraul  zvyšování vytrvalosti, rychlosti, síly a obratnosti, nácvik startovního skoku, technika plavání pod vodou, přenášení předmětů a plavání za ztížených podmínek  nábor do výkonnostního plavání (Plavecký klub Hradec Králové).

Desatero malého plavce

 • Nejsi-li zdráv – plavání odlož (zvýšená teplota, žaludeční nevolnost atd.).
 • Před plaváním a vstupem do vody nejez! Počkej 1 – 2 hodiny, než vytrávíš. (Pozor na zatížení krevního oběhu trávicím traktem.)
 • Před vstupem nebo skokem do vody udělej několik cviků na rozcvičení, namoč si obličej a krajinu srdeční. Adaptuj organismus na připravenou zátěž a na chladnější prostředí. Uřícený a zpocený neskákej do vody. Dojde k prudkému snížení tepové frekvence se zástavou srdce.
 • Nepřeceňuj nikdy své síly – plav pouze tak daleko, odkud se bezpečně vrátíš. Voda zkresluje vzdálenosti, přibližuje!  Dostaneš-li křeč, polož se na záda, plav pouze nepostiženými končetinami, nezmatkuj a přivolej pomoc (zátěžová situace: začíná pracovat reflex, centrum v prodloužené míše, dochází k trhavým pohybům, které plavce vysílí).
 • Na plavidlech jezdi pouze na takové vzdálenosti, které jsi schopen doplavat. Před použitím proveď kontrolu plavidla. Na tekoucí vodě použij plovací vestu. Vyhýbej se tekoucí vodě (rozvodněným řekám, potokům a jezerům). Tvoří se zde nebezpečné vratné proudy a válce, ze kterých nevyplave ani zkušený plavec. Plavání v tekoucí vodě vysiluje až 3x více než plavání ve vodě stojaté!
 • Neskákej do neznámé vody – nevíš, co je na dně. Před vstupem do neznámé vody si vezmi gumovou obuv, která zabrání poraněním o ostré předměty.  Nauč se poskytovat dopomoc unavenému plavci. Později i záchranu tonoucího.

Kontakt

 • Plavecká škola Zéva
  Eliščino nábř. 842, 500 03 Hradec Králové

 • IČO: 67440576
  č. účtu: 27-0307790297/0100

 • +420 495 404 409
  +420 495 212 529