Úvodní stránka/Historie školy
Úvodní stránka/Historie školy

Historie školy

Začátky na ZŠ Sever

Škola byla postupně dostavována v letech 1975-1976, jednotlivé části školy byly dávány po částech do provozu. Budovu projektoval architekt Misík, stavěly Pozemní stavby. Dokončení školního areálu v roce 1979 převzal Agrostroj. Škola se skládá z pavilonů s kmenovými třídami a speciálními učebnami, které jsou propojeny prosklenými chodbami. Podobnou dispozici školních budov nacházíme na většině sídlišť sedmdesátých let. Vedení školy se postupně daří původně strohé prostředí sídlištní budovy zmodernizovat a co nejvíce žákům zpříjemnit.

Základní škola na Slezském předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Zahájením výuky bylo odstraněno směnné vyučování na základních školách SNP, Jih, Pospíšilova třída a Šimkova ulice. Nejprve byl zprovozněn pavilón pro výuku na prvním stupni. Ředitelkou školy se stala Helena Vaněčková. Na školu v prvním školním roce nastoupilo 316 dětí do 12 tříd prvního až pátého ročníku, na škole vyučovalo 14 učitelů.

Školní rok 1976-77 byl spojen se zavedením nové vzdělávací soustavy. Na škole Sever se od září 1976 začalo vyučovat i na druhém stupni, počet žáků se přibližně zdvojnásobil. Na prvním stupni byly zavedeny vyrovnávací třídy pro slabší žáky, kteří v případě zlepšení mohli přejít zpět do své kmenové třídy.

V roce 1977-78 byla otevřena i devátá třída, žáci však mohli odcházet již z osmých  tříd. V roce 1979-80 se poprvé objevila speciální sportovní třída se zaměřením na fotbal, což byl počátek pozdějšího sportovního zaměření školy.

Ve školním roce 1983-84 byly oficiálně zřízeny na druhém stupni třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a škola byla zařazena do celostátní sítě sportovních škol.

V roce 1984-85 přešla dosavadní ředitelka školy Helena Vaněčková do funkce okresní školní inspektorky, vedením školy byla pověřena zástupkyně pro druhý stupeň Irena Martincová. V tomto roce pracovaly na škole dvě třídy pro zrakově postižené žáky pod dozorem zdravotní sestry. Od roku 1985-86 byl ředitelem školy Karel Rott.

Ve školním roce 1987-88 byly sloučeny dvě sídlištní školy Sever a Jih, ředitelem se stal Petr Procházka.

V budově školy Jih pracovala dyslektická třída, počet žáků stoupl na více než tisíc. K opětovnému rozdělení škol došlo v roce 1991-92, ředitel Petr Procházka přešel na školu Jih, kam byly převedeny i vyrovnávací a dyslektické třídy. Ředitelem školy Sever byl opět Karel Rott. Na provozu školy se po roce 1989 podílel i žákovský parlament. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou.

V roce 1992-93 byly znovu zavedeny deváté třídy, od pátého ročníku oficiálně začaly pracovat sportovní třídy se zaměřením na košíkovou pro dívky. V roce 1993-94 se v prvních třídách učilo podle projektu „Obecná škola“. Ve školním roce 1994-95 škola navázala družební vztahy s „Friedenschule“ ve Stuttgartu, od té doby proběhly vzájemné návštěvy.

Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové.

Výzva našim prvním žákům (školní rok 1975-76)

Vážení rodiče, kteří jste začali chodit v tomto roce na naši školu, poznáte se na unikátní fotografii prvních žáků ZŠ Sever?