Úvodní stránka/Výroční zprávy
Úvodní stránka/Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zprávy k nahlédnutí

Ředitel ZŠ Sever zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole a zde na webových stránkách školy. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za přiměřenou cenu může obdržet její kopii.

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008