Úvodní stránka/Sportovní třídy a RFA
Úvodní stránka/Sportovní třídy a RFA

Sportovní třídy

RFA Královéhradeckého kraje od 1. 9. 2021

V Hradci Králové byla za účasti Karla Poborského, bývalého hvězdného reprezentanta, slavnostně otevřena fotbalová akademie, která své místo najde při ZŠ Sever. Na provozu centra pro rozvoj mladých talentů se budou podílet kraj, město, prvoligový klub a Fotbalová asociace ČR …

Zdroj: https://hradecky.denik.cz/fotbal_region/fotbalova-akademie-v-hradci-se-rozjela-bude-jedna-z-prednich-rekl-poborsky-20210.html


Kraj dlouhodobě podporuje fotbalovou mládež a já jsem moc rád, že po letech úsilí se město Hradec Králové, kraj i Fotbalová asociace České republiky domluvily na tom, že RFA v našem kraji zřídíme. Potenciál je obrovský, protože tady se s mládeží vždy pracovalo dobře. Věřím tomu, že do budoucna tato akademie prospěje celému kraji a těším se, že v ní budeme vychovávat mladé fotbalisty a připravovat je pro velký fotbal,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/hradec-kralove-ma-svou-regionalni-fotbalovou-akademii-328287/ 

Oficiální stránky RFA

Organizace vyučování

Žáci ve sportovní třídě mají 4 hodiny  tělesné výchovy od 6. do 9. ročníku. V posledních dvou letech se prohlubuje výborná spolupráce mezi FC HK  a Základní školou Sever. Mladým fotbalistům nabízíme již od 5. ročníku komplexní zázemí jak pro kvalitní vzdělání, tak i pro tréninkovou činnost, která je srovnatelná se sportovními školami spolupracujícími s ligovými mužstvy.

Díky odbornému vedení profesionálních trenérů, sledováním moderních trendů ve výuce a  technické úpravě rozvrhů jsme schopni zajistit tři dopolední tréninky a jeden kompenzační trénink v rámci výuky, aniž bychom  snížili úroveň vzdělávání. Hlavním partnerem sportovních tříd je FC Hradec Králové.

Důraz na vzdělání

Dlouhodobá práce s mladými sportovci nám umožňuje vhodně uzpůsobit vzdělávání tak, aby Vaše děti měly maximum sportovního vyžití a zároveň byly maximálně připraveny ke studiu na gymnáziu či střední škole. Úspěšné studium žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy potvrzují výsledky CERMAT testů. Na škole působí celkem 9 učitelů „mužů“, což se kladně projevuje na vyváženosti vzdělávací a výchovné složky u žáků.

Vzdělávací plány jsou vyučovány v plném rozsahu, pouze v některých předmětech je hodinová dotace nižší. Předměty jako Čj, Ma, Aj, Fy, Ch, Př – nejsou hodinově kráceny. Žáci mají od 6. do 9. ročníku jednu hodinu informatiky týdně.

Ve vzdělávání pak klademe důraz na výuku cizích jazyků, a to hlavně na konverzační schopnosti žáků v anglickém jazyce. Pomocí metody CLIL  jsme schopni zajistit žákům až 5 hodin anglického jazyka týdně. Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk.

Každý den pro hráče FCHK z pátých tříd je od 12:40 do 14:15 hod. k dispozici studovna,  kde se mohou věnovat přípravě na následující školní den.

Z hlediska našich zkušeností, které nám potvrzují DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ programy našeho specializovaného pracoviště MOZAIKA, vykazují sportovní kolektivy nižší tendenci k negativním jevům, jako je např. šikana a záškoláctví.

Sportovní úspěchy

Sportovní třídy pravidelně postupují do krajských finále v atletice, florbalu, házené…

Významné jsou i úspěchy na  nesportovním poli. Obsadili jsme např. 1. místo v celorepublikové soutěži v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města. Každoročně se také umisťujeme na předních příčkách Historiády, celostátní soutěže určené všem milovníkům historie.

Na škole pravidelně pořádáme soutěže v zeměpise, matematice, českém jazyce a dalších  předmětech. Nejlepší žáci pak postupují do krajských soutěží, což je může bodově zvýhodnit při přijetí na  střední školy.

Chlapci ZŠ Sever Hradec Králové dostali za vítězství v Coca – Cola Školském poháru 2013 krásný dárek, třídenní návštěvu Turína s možností poznat zázemí jednoho z nejslavnějších italských týmů FC Juventus.

Prohlédněte si úspěchy našich žáků