Úvodní stránka/Bezpečný internet
Úvodní stránka/Bezpečný internet

Bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost veřejnosti o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Kromě e-learningový kurzů a soutěží pro žáky budou do konce roku připraveny a spuštěny kurzy pro rodiče a dospělé a pro pedagogické pracovníky. Odborný obsah kurzů připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Stránky projektu: www.kpbi.cz

ukázka z projektu: Zkroť net. Hned!

ukázka z projektu: Influenceři

ukázka z projektu: Product placement a influenceři

Policie ČR

Policie zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.

Stránky projektu: www.policie.cz

ukázka z projektu: Řekni NE!

ukázka z projektu: Chraňte své děti na internetu

ukázka z projektu: Každý klik si rozmysli, neobnažuj soukromí!