Úvodní stránka/ŠPP Mozaika
Úvodní stránka/ŠPP Mozaika

Školské poradenské pracoviště Mozaika

Co je Mozaika?

Školské poradenské pracoviště Mozaika bylo zřízeno statutárním městem Hradec Králové pro potřeby řešení vztahových potíží dětí ve věku 3-15 let, a to především ve školním prostředí. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených sociometrických metod možnost lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

Hlavním cílem je za pomoci diagnostického-intervenčního programu zvýšit poskytování včasné záchytné péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Intervenční diagnostický program zahrnuje komplexní vzdělávání potřebné zejména v rozvoji a podpoře sociální adaptace dítěte v předškolním a školním věku s prioritou aspektu na terénní službu.

Mozaika web