6.A a 6.B v Galerii moderního umění

zveřejněno 16. 5. 2023

V květnu se žáci 6.A i 6.B vydali do Galerie moderního umění v Hradci Králové na výukový program Barva a co se v ní skrývá. Na místě si vyzkoušeli práci s barvami a jejich významem v umění. Žáci přiřazovali různé barvy ke své náladě a k celé škále lidských emocí, pracovali s abstrakcí a zkoušeli rozpohybovat obrazy. Protože to byla pro mnohé první návštěva galerie, seznámili se také s tím, co se v galerii vlastně ukrývá a k čemu galerie slouží.