Den otevřených dveří na ZUŠ Střezina

zveřejněno 24. 5. 2023

Někteří žáci naší školy navštěvují i sousední „ZUŠku“ – byli jsme je podpořit a obdivně ocenit jejich talenty a volnočasové úsilí.