Hučák 3. ročník

zveřejněno 13. 4. 2023

V úterý 4. 4. 2023 navštívili žáci 3. A a 3. B malou vodní elektrárnu Hučák na Labi. V krátké pohádce se děti dozvěděly o obnovitelných zdrojích energie. Žáci se také dozvěděli, jak funguje turbína. Tu jsme později viděli ve strojovně při prohlídce. Na závěr si na interaktivní výstavě žáci vyzkoušeli fungování různých zdrojů elektrické energie hravou formou.