Jak z Veselova zmizelo štěstí

zveřejněno 20. 12. 2023

Žáčci 1. – 3. tříd se v úterý 12. 12. zaposlouchali do hudebního představení – dechové nástroje (příčná flétna, hoboj, lesní roh, fagot a klarinet) je letos zavedly mezi skřítky. Děti si poté vyzkoušely dirigování a na závěr zazpívaly několik koled.