Nejbohatší ekosystémy planety Země

zveřejněno 20. 12. 2023

Ve středu 20.12. se žáci osmých tříd seznámili s dalším programem od Výchovně – vzdělávacího projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). Po červnové přednášce o tropických deštných lesích si s panem Janem Suchým tentokrát povídali o oceánech a závažných ekologických problémech, kterých se jich týkají. Zamysleli se nad spotřebním způsobem života a  dozvěděli se, jak by sami mohli přispět k ochraně oceánů. Přednáška byla provázena zajímavými videi a fotografiemi, po skončení poutavé prezentace se žáci aktivně zapojili do diskuze.