Okrskové kolo ve florbale dívky 8. a 9. ročník

zveřejněno 23. 11. 2023

22.11. se naše dívky osmých a devátých tříd zúčastnily okrskového kola ve florbalu. I přesto, že v několika zápasech děvčata výrazně převyšovala svou rychlostí a dravostí, tak se nám nedařilo střílet góly. Skončila na krásném 5. místě.
Děvčatům patří pochvala za reprezentaci školy.