Prezidentské volby

zveřejněno 12. 1. 2023

Žáci 8. A si pro své spolužáky v rámci Výchovy k občanství připravili volby nanečisto. V průběhu celého týdne vzorně připravili veškeré potřebné materiály (volební urnu, hlasovací lístky, seznamy voličů), ostatním spolužákům zaslali různé zdroje s představením kandidátů, volební kalkulačku, apod. Ti si je měli možnost v průběhu hodin VO, HV a LIT nastudovat a s učiteli na toto téma diskutovat. Po ukončení voleb si žáci vyzkoušeli sčítání hlasů a následné výpočty.