Sběr papíru

zveřejněno 23. 1. 2023

Sběr papíru bude 27. 1. 2023 v pátek od 6:00 do 8:00 hod.

Požadovány jsou jenom noviny, letáky, časopisy, kancelářský papír, knížky (bez vazby).

Ve sběru nesmí být karton, lepenka, provázky, …

Nesmíte tedy přivézt papír třeba v kartonových krabicích. Provázky na místě přestřihneme a dáme pryč.

Prosíme!!! Nevozte sběr, pokud ho nemáte dle vyjmenovaných požadavků.

Děkujeme za spolupráci.