Tonda-obal

zveřejněno 21. 6. 2023

Ve spolupráci s firmou EKO-KOM: vzdělávací program Tonda-obal se na škole uskutečnila beseda, která se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.