Výstražná jednodenní stávka

zveřejněno 22. 11. 2023

ZŠ Sever se přidává k jednodenní výstražné stávce v pondělí 27. 11. 2023.

Stávkovým výborem jsem byl informován o rozhodnutí zaměstnanců připojit se k jednodenní výstražné stávce zaměstnanců škol a školských zařízení. Na základě této skutečnosti Vám oznamuji uzavření základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208, školní družiny i školní jídelny v pondělí 27. 11. 2023. Ve škole nebude nikdo přítomen.
Provoz všech součástí školy bude obnoven v úterý 28.11. 2023.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Milan Kučera, ředitel školy

Text prohlášení zaměstnanců ZŠ Sever:
Vážení rodiče,
dne 27. 11. 2023 se ZŠ Sever připojí k plánované stávce z důvodu nekompetentních zásahů do fungující vzdělávací soustavy.
Chceme:
Zabránit snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků – snížení platů nepedagogických pracovníků by znamenalo možný nedostatek kuchařek ve školních jídelnách, školníků a údržbářů či uklízeček nebo naopak jejich masivní propouštění.
Nepřipustit snižovaní platů dalších pedagogických pracovníků – asistentů, školních psychologů, vychovatelek školní družiny. Nedostatečný počet asistentů a zároveň neefektivní systém inkluze by přispěl ke zhoršení kvality výuky.

Zde je odkaz na dopis školských odborů rodičům.