ZOO park Stěžery 2. A

zveřejněno 27. 6. 2023

Žáci 2. A se v úterý 20. 6. 2023 jeli podívat na zvířátka do ZOO parku Stěžery. Počasí bylo tentokrát krásné a tak děti viděly téměř všechna zvířata, která v ZOO chovají, dozvěděly se od paní průvodkyně spoustu nových informací  a také si  mohly zvířátka nakrmit.