Centrum řemesel – 3. ročník a 4. B

zveřejněno 10. 6. 2024

Dne 28. 5. se žáci 3. A, 3. B, 3. C a. 4. B zúčastnili výletu do Ostré, kde navštívili Centrum řemesel. Zde se děti ocitly ve středověké vesnici, kde si mohly   vyzkoušet různá  řemesla.  Vyrobily si také různé výrobky např. svíčku, loutku, kožený váček, mýdlo…

Také mohly rýžovat zlato nebo si ozdobit perníček. Vše se zde platilo středověkými groši. Bylo to  příjemné dopoledne.

Potom ale začalo pršet a všichni jsme odjeli do ZOO Chleby. I přes nepříznivé počasí jsme zde viděli zajímavá zvířata – medvědy, lvy, velbloudy, pávy a někteří si pohladili i kozičky. I když nevyšlo počasí, výlet se nám líbil.