Chemicko-biologická praktika

zveřejněno 9. 1. 2024

V rámci biologicko-chemických praktik se žáci seznamují s bezpečností práce v laboratoři, s laboratorním sklem, tvorbou protokolů a s manipulací s chemikáliemi. Žáci si během pololetí vyzkouší různé pokusy jako oddělování složek směsí (filtraci, krystalizaci), práci s různě koncentrovanými roztoky, dokazování zákona zachování hmotnosti a mnoho dalšího.