DEN ZEMĚ

zveřejněno 7. 5. 2024

Děti ve 2. B si při této příležitosti připomněly, proč a jak správně třídíme odpad, nebo co je to recyklace. Výborně zvládly nejen praktické třídění (co všechno jsou plasty, kovy, …), ale i vzájemnou domluvu, kde se daný kontejner bude nacházet.