Porozumíš, neohrozíš

zveřejněno 1. 3. 2024

Na  ZŠ Sever Hradec Králové se dopravně bezpečnostního projektu „Porozumíš, neohrozíš“  zúčastnili žáci  3., 4. a 5. tříd v celkovém počtu 173 žáků
V hodinách zhlédli několik filmů zabývajících se bezpečnostními pruhy a manipulací s předměty při jízdě.
Videa se všem moc líbila a určitě si z nich žáci odnesli nová ponaučení.