Setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd

zveřejněno 31. 5. 2024

Vážení rodiče,

11. 06. 2024 (úterý) se od 16.00 hodin uskuteční na ZŠ SEVER setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd s vedením školy.

Program:

učební plán v 1.třídách, učebnice, učební pomůcky

organizace mimoškolní zájmové činnosti

informace o školní družině

organizace plavání v 1.třídě

různé

S pozdravem

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy