Technologické centrum HK – 7. A

zveřejněno 30. 4. 2024

29.4.2024 se třída 7. A vydala do Technologického centra v Hradci Králové. V rámci projektového dne se žáci seznámili se základy podnikání a ve skupinách vypracovávali svůj podnikatelský projekt. Důraz byl kladen na praktické zpracování projektu od názvu až po jeho samostatnou prezentaci před ostatními a především i před odbornou komisí. Komise byla složena ze zaměstnanců Technologického centra HK,  jeden z členů byl i ředitel centra.

Cílem projektu bylo přiblížit žákům možnosti podpory podnikání v Královéhradeckém kraji,  ukázat na příkladech, co je podnikání, jaká jsou pozitiva a negativa podnikání. Já jsem tuto projektovou metodu pro žáky zvolila i z důvodu přípravy na budoucí povolání a výběr střední školy. V závěru byla součástí i malá exkurze letiště.