Vodovodov 1. ročník

zveřejněno 7. 5. 2024

Žáci prvních tříd navštívili v pátek 3. 5. 2024 interaktivní expozici o vodárenství Vodovodov, která  se nachází kousek od naší školy v areálu hradeckých vodáren. Děti si mohly zahrát tematické interaktivní hry, dále shlédly videomapping, kde se dozvěděly, odkud se bere pitná voda a co se s ní děje pak, když odpadem odteče. Na závěr byla krátká pohádka o kapce vody, která projde úpravnou vody a čistírnou odpadních vod.