Volby do školské rady

zveřejněno 21. 5. 2024

Ve dnech 24. 06. 2024 od 8.00 hodin –  25. 06. 2024 do 17.00 hodin proběhnou volby 2 členů z řad zákonných zástupců ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 do školské rady.

Své zástupce s kandidáty z řad rodičů můžete zvolit on-line. Odkaz bude dostupný v Bakalářích 24. 06. 2024 od 8.00 hodin –  25. 06. 2024 do 17.00 hodin.

Návrh kandidátů na členství ve školské radě za zákonné zástupce žáků:

Jan Matuška 6. B

Markéta Jakubcová 7. B

Lukáš Hynek 4. B

Václav Hladký 3. C

Výsledky voleb budou oznámeny ve středu dne 26. 06. 2024.

Za přípravný výbor: Mgr. Eva Šotolová, Mgr. Renata Fiedlerová, Mgr. Lenka Chlíbková