Úvodní stránka/Ceník služeb
Úvodní stránka/Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník prací spojených s vydáváním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Služba Cena
Vystavení duplikátu (nové) žákovské knížky 20 Kč
Vystavení opisu vysvědčení 100 Kč
Vystavení kopie zápisového lístku 20 Kč
Vystavení přihlášky na SŠ 5 Kč
Kopie dokumentů / 1 A4 jednostranně 2 Kč
Kopie dokumentů / 1 A4 oboustranně 4 Kč
Kopie dokumentů / 1 A4 jednostranně (nad 5 stran) 3 Kč
Kopie dokumentů / 1 A4 oboustranně (nad 5 stran) 6 Kč
Ověření kopie dokumentů 20 Kč