GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Stanislava Krupičková
Telefon: 420 495 707 408
e-mail: poverenec@mmhk.cz

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Základní školy Sever, Hradec Králové, Lužická 1208

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Školní jídelna informovaný souhlas s použitím osobních údajů, konkrétně číslo bankovního účtu.